X

 

 

אייביטרנס בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה. האסיפה תתכנס ביום ג', ה-2 בינואר, 2018, בשעה 10:00, במשרד עורכי-הדין, שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות' שברחוב דרך מנחם בגין 23, תל אביב-יפו, קומה 18. על סדר יומה של האסיפה קבלת ההחלטות שתמציתן כדלקמן:

(א) דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2016; (ב) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 2017; (ג) אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה למעט הדירקטורים החיצוניים; (ד) אישור מינוי מחדש של מר שמעון וינבוים כדירקטור חיצוני בחברה.

לפירוט נוסף בדבר הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 28 בנובמבר, 2017 (מס אסמכתא 2017-01-106018) (להלן: "הדוח המיידי"), והניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ http://maya.tase.co.il.

המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הכללית הינו ביום ג', ה-5 בדצמבר, 2017.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד לא יאוחר מעשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי, עד יום 23 בדצמבר, 2017.

המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לאסיפה הינו עד ארבע (4) שעות טרם מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או מועד כינוס האסיפה הנדחית, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בכבוד רב,

אייביטרנס בע"מ

אייביטרנס לוגיסטיקה

אייביטרנס הינה אחת מחברות השילוח הגדולות והוותיקות בישראל . החברה פעילה בתחום השילוח הבינלאומי ובמציאת פתרונות לוגיסטיים הקשורים לתחום היבוא והיצוא כבר 33 שנים ונמצאת במגמת גידול מתמדת.

קהל לקוחות רחב ומגוון

קהל לקוחותינו הינו רחב, מגוון ותמיד בצמיחה. לקוחותינו מגיעים ממגוון רב מאוד של ענפים כגון ענף המזון, ענף הרכב והמשאיות, ענף הריהוט הבית והמשרד, הברזל, ענף הבנייה, ענף החקלאות. אנו רואים אותך הלקוח כעמוד התווך של החברה ומקפידים תמיד לספק את השירות העוטף, את המחירים התחרותיים ולשפר את עצמנו בכל האמצעים הרלבנטיים הן מבחינה טכנולוגית והן מבחינת כוח האדם בחברה בכדי לתת לך את המיטב שניתן לתת.

צוות רחב ומקצועי

לשירותך עומדים מעל 100 עובדי החברה בישראל אשר פרושים בתל אביב, אשדוד חיפה ונמל התעופה בן גוריון. לחברתינו מספר סוכנים בכל מדינה איתה אנו עובדים, זאת בכדי שלקוחותינו יקבלו תמיד את השירות המהיר והמקצועי שמגיע להם, תוך מתן מענה מקצה לקצה בכלל השירותים הלוגיסטיים מדלת הספק, ועד לדלת העסק שלהם. אנו דואגים להתעדכן במגמות השוק החדשות, בשיפורים הטכנולוגיים הקיימים בענף השילוח.

קשר אישי עם הלקוח

אנו מאמינים בקשר אישי וישיר איתך על מנת להיות תמיד עם היד על הדופק לכל בעיה, בקשה או מידע שתצטרך. חשוב לנו שכלקוח החברה תהיה מרוצה ושכל משלוח שיובל דרכנו יגיע ליעדו תמיד בזמן ולשביעות רצונך המלאה.

פריסה רחבה ורישות מרבי

אנחנו חברים בארגון ה WCA , שהינו הארגון הגדול ביותר בעולם למשלחים בינלאומיים. ה- WCA מהווה מעין תו תקן לכל 6200 הסוכנים החברים בו ומחייב אותם למקצועיות ולחוקי הארגון. החברות בארגון מעניקה לנו רישות של סוכנים אמינים ושיתופי פעולה בכל רחבי העולם. כמו כן,  בשל הסכמים מיוחדים עם קווי הספנות הגדולים, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו שיעורי תחרות ומחירים אטרקטיביים ביותר ללקוחות, וכן שרותי ההובלה המהירים ביותר, גם בתקופות העמוסות ביותר בשנה.

כלקוח אייביטרנס , אתה יכול להיות שקט שנבצע את עבודת השילוח על הצד הטוב ביותר

1983

שנת הקמת החברה

1428

כמות TEUS בחודש

673

מספר המטענים האוויריים בחודש

624

מספר סוכנויות הפרושות בעולם