X

היסטוריית החברה

חברת אייביטרנס לוגיסטיקה בע"מ

1983

החברה הוקמה ע"י מר אברהם (אייבי) בריאן.

1986

החלה פעילות כסוכן אוניה של חברת Spedit Shipping באיטלקית.

1990

החלה פעילות כסוכן אוניה של חברת מרילינק היוונית.

1992

החלה פעילות כסוכן אוניה של חברת Navibulgar הבולגרית.

2005

החברה הונפקה למסחר בשוק ההון הישראלי.

2007

הושקה הנפקה ראשונה לציבור.

2008

החלה רכישת השקעות נדל"ן בוורשה פולין.

2008

רכישת 70% מחברת כיסלו.

2011

השלמת רכישת 30% הנותרים מחברת כיסלו.

החברה כיום משתייכת וחברה בארגונים הגדולים ביותר בעולם לשילוח בינלאומי- WCA, WACO, IATA, FIATA